Từ "trivia" có nghĩa đen là gì?

Đáp án đúng: Ba con đường

Chơi thử trò chơi trí tuệ hay nhất

Mọi người nghĩ gì về nó: 11 Comments
Jasmine NX
Jasmine NX
Nhớ Trivia: Love, Trivia: Seesaw, Trivia: Just dance, nên chọn luôn
Trọng Hy
Trọng Hy
con đường ngã rẽ
Hien Le
Hien Le
tưởng là 3 ngã rẽ
Kush Bạn Ơi
Kush Bạn Ơi
nhìn hình đoán đáp án :)
bảo long
bảo long
NSND Công Doanh, đúng thế
Player #34186060
Player #34186060
gtgt g u y thui dụng thưng rgufvmifcctuhv
Player #34186060
Player #34186060
đ ungtutuđxcbhggu
TrâmKathy
TrâmKathy
chỉ biết là đường vào tim em ôi băng giá!
NSND Công Doanh
NSND Công Doanh
câu hỏi hơi khó
sun070206
sun070206
cau nay doan dai cung dung
Quỳnh
Quỳnh
ừm!cũng dễ lắm chứ!😏😏😏